Wyniki finałów WOŚP

Kwota zebrana

w mln PLN


Zmiana względem roku poprzedniego

  • Sortuj

Note: na podstawie danych WOŚP - Historia finałów W latach 1993-2010 kwota zebrana była podawana w USD. Na potrzeby prezentacji dane przeliczone wg kursu NBP z dnia następującego po finale.